ΣΦΑΓΕΙΑ
ΣΦΑΓΕΙΑ
ΣΦΑΓΕΙΑ

ΣΦΑΓΕΙΑ

Βιομηχανικό κτίριο του 1896, το οποίο αποκαταστάθηκε το 2014 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και λειτουργεί πλέον ως πολυχώρος εκδηλώσεων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
31, 40: στάση Σφαγεία

Φωτογραφίες: Γιάννης Σιμητόπουλος (εξωτερική), Στέφανος Σιδέρογλου (εσωτερική)

  • Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 35
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΔΥΤΙΚΑ
  • Open House 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Related Projects