ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Κτίριο που κατασκευάστηκε το 1891 ως οικία του Βαλή του Βιλαετίου της Θεσσαλονίκης και έδρα των Οθωμανικών αρχών. Σήμερα στεγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης).

Για την είσοδο στο κτίριο είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας.

Φωτογραφίες: Μαρία Καϊσίδου

  • Διεύθυνση Αγ. Δημητρίου 59
  • Αρχιτέκτονας V. Poselli
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2018