ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόκειται για δείγμα κτηρίου γραφείων της δεκαετίας του ‘90. Ο 6-όροφος συμπαγής όγκος λειτουργεί ως απόληξη του οικοδομικού μπλοκ των κτηρίων επί της οδού Αγγελάκη. Οι ελεύθερες όψεις, που εκφράζονται από τα μεγάλα υαλοστάσια τα αρχιτεκτονικά επεισόδια καθώς και οι ανοικτές κατόψεις των ορόφων που διαμερισματοποιούνται με διαχωριστικά αλουμινίου ολοκληρώνουν την αρχιτεκτονική σύνθεση.


φωτογραφία: senselens

  • Διεύθυνση Αγγελάκη 13
  • Αρχιτέκτονας Χ. Διαβάτης
  • Περίοδος 1941-2000
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2012

Related Projects