Πρόγραμμα 2017

OPEN TOURS 2017

Στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 25 & 26 Νοεμβρίου 2017 συμμετείχαν τα παρακάτω κτίρια:

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο