ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από τις νέες εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρότυπο βιοκλιματικού σχεδιασμού, και από τρία βιομηχανικά κτίσματα του παλιού εργοστασίου Φωταερίου Θεσσαλονίκης.
Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
31, 40: στάση Ιχθυόσκαλα

Φωτογραφίες: Μαρία Ευσταθιάδου

  • Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64
  • Αρχιτέκτονας ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ (νέο κτίριο)
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΔΥΤΙΚΑ
  • Open House 2019