ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ Δ.Ε.Θ.
ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ Δ.Ε.Θ.
ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ Δ.Ε.Θ.

ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ Δ.Ε.Θ.

Οι νέες πύλες της ΔΕΘ-Helexpo σχεδιάστηκαν το 1999 στο πλαίσιο της ανάπλασης του ανατολικού πολιτιστικού άξονα, που συνέδεε σημαντικά δημόσια κτήρια και περιοχές της πόλης. Τα πρισματικά μεταλλικά κτήρια-πύλες δίνουν την αίσθηση του συμπαγούς ή του διάτρητου, ανάλογα με τον φυσικό ή τον τεχνητό εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό.


φωτογραφίες: I. Duennebier, A. Γιακουμακάτος

  • Διεύθυνση πλατεία ΧΑΝΘ, Δ.Ε.Θ.-HELEXPO
  • Αρχιτέκτονας Κ. Τσιγαρίδα, Α. Σκουβακλής, Ν. Καλογήρου
  • Περίοδος 1941-2000
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2013

Related Projects