ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – CREATIVE SPACES
ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – CREATIVE SPACES

ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – CREATIVE SPACES

Ο χώρος βρίσκεται στο ισόγειο του πρώην κτιρίου της ΔΕΗ και ανασχεδιάστηκε από τους  Κύρου Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες και Ι. Παρθενίου το 2013. Πρόκειται για έναν χώρο όπου η αρχιτεκτονική και το design αποκτούν 3 διαστάσεις.

Φωτογραφίες: Στέφανος Σιδέρoγλου

  • Διεύθυνση Μητροπόλεως 110
  • Αρχιτέκτονας Κύρου Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες, Ι. Παρθενίου
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2015

Related Projects