ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET

Ένα από τα design hotels της Θεσσαλονίκης, το οποίο κατασκευάστηκε το 2004-2009.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
31, 40: στάση Ιχθυόσκαλα

Φωτογραφίες: Νίκος Αραμπατζής (εξωτερική), Πέτρος Αντωνιάδης (εσωτερική)

  • Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 48
  • Αρχιτέκτονας ZEGE (Ζέππος - Γεωργιάδη + Συνεργάτες)
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  • Περιοχή ΔΥΤΙΚΑ
  • Open House 2019, Be your city's tourist, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Related Projects