ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Κτίριο που κατασκευάστηκε το 1893, για να λειτουργήσει ως Γενικό Προξενείο της Ελλάδας. Σήμερα στεγάζει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.

Φωτογραφία: Αρέτα Περιστέρη

  • Διεύθυνση Προξένου Κορομηλά 23
  • Αρχιτέκτονας Ε. Τσίλλερ
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2018, 2017