ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διατηρητέο κτίριο του 1892, που χτίστηκε για να λειτουργήσει ως σχολείο. Συνδέθηκε με την ονομασία της Οικοκυρικής Σχολής, που φιλοξένησε επί χρόνια. Σήμερα στεγάζει το 13ο Γυμνάσιο, το 17ο Λύκειο και το 1ο Πειραματικό Δημοτικό.

Φωτογραφίες: Γιάννης Σιμητόπουλος

  • Διεύθυνση 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, Εγνατία 132
  • Αρχιτέκτονας Ε. Τσίλλερ (αρχικό σχέδιο), Κ. Κοκκινάκης (αναθεώρηση σχεδίων)
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019