ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Επαγγελματικός χώρος ιατρείου, που σχεδιάστηκε το 2019.

Φωτογραφίες: αρχείο ιδιοκτήτη

  • Διεύθυνση Μητροπόλεως 49
  • Αρχιτέκτονας T.SQUAREARCHITECTS
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019