ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΟΔΟ ΚΡΙΣΠΟΥ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΟΔΟ ΚΡΙΣΠΟΥ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΟΔΟ ΚΡΙΣΠΟΥ

Πρόκειται για διώροφη οικία, η οποία κηρύχθηκε διατηρητέα το 1993 (απόφαση του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης). Είναι μια απλή τυπική κατασκευή μιας μικρής κατοικίας στην Άνω Πόλη, με χαρακτηριστικό δυο τριγωνικά σαχνισιά κατασκευασμένα από τσατμά, υπερκείμενα της λιθοδομής του ισογείου. Το κτίσμα είχε εγκαταλειφθεί επί σειρά ετών, πριν από την αποκατάσταση του για κατοικία μιας οικογένειας τριών ατόμων. Η διατήρηση της όψης και η επαναφορά της εσωτερικής αυλής, οργάνωσαν την εξωτερική εικόνα και την εσωτερική ατμόσφαιρα των νέων χώρων.


φωτογραφίες: αρχείο OHT

  • Διεύθυνση Κρίσπου 11, Άνω Πόλη
  • Αρχιτέκτονας Α. Λαδά (αποκατάσταση)
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • Περιοχή ΑΝΩ ΠΟΛΗ
  • Open House 2013, 2012

Related Projects