ΣΤΟΑ ΜΟΔΙΑΝΟ
ΣΤΟΑ ΜΟΔΙΑΝΟ
ΣΤΟΑ ΜΟΔΙΑΝΟ

ΣΤΟΑ ΜΟΔΙΑΝΟ

Σχεδιάστηκε από τον Ελί Μοδιάνο το 1925 για να στεγάσει την Κεντρική Αγορά τροφίμων της πόλης.

Φωτογραφίες: Matt Louder

  • Διεύθυνση Βασ. Ηρακλείου 33
  • Αρχιτέκτονας Ελί Μοδιάνο
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017