ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο χώρος σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ρ. Κόκα το 2008-2011.

Φωτογραφίες: Χριστίνα Μπρούσαλη

  • Διεύθυνση Παλαιών Πατρών Γερμανού 36
  • Αρχιτέκτονας Ρ. Κόκα - 2008-2011
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2015, 2014

Related Projects