Πρόγραμμα – OPEN OFFICE ALL

OPEN OFFICE

Βίντεο με συνεντεύξεις αρχιτεκτόνων, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων OPEN HOUSE Thessaloniki 2021 και 2022

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο