ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μία από τις παλιές αποθήκες της προβλήτας Α’ του λιμανιού, που πλέον στεγάζει το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.


φωτογραφία: Μαριάνθη Τσομλεκτσή

  • Διεύθυνση Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
  • Αρχιτέκτονας Α. Χουρμουζιάδου - 2009 (ανακαίνιση/ επανάχρηση), Π. Νικηφορίδης, B. Cuomo - 2013 (βιβλιοθήκη)
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2013

Related Projects