ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φωτογραφίες: M. Τσομλεκτσή

  • Διεύθυνση Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
  • Αρχιτέκτονας Α. Χουρμουζιάδου - 2009 (ανακαίνιση/ επανάχρηση)
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2013

Related Projects