Πρόγραμμα 2014

OPEN TOURS 2014

Στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2014 συμμετείχαν τα παρακάτω κτίρια

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο