ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΥΖΙΕΛ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΥΖΙΕΛ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΥΖΙΕΛ

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΥΖΙΕΛ

Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ζ. Μοσσέ το 1928 και αποκαταστάθηκε από τον αρχιτέκτονα Ν. Λιόκα το 2007.


φωτογραφίες: Αναστασία Αντάρα

  • Διεύθυνση Γ. Παπανδρέου 61Α (πάροδος Ζακ Μοσσέ), Ντεπώ
  • Αρχιτέκτονας Ζ. Μοσσέ - 1928, Ν. Λιόκα - 2007 (αποκατάσταση)
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2014

Related Projects