ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε το διάστημα 1977-1993 και εγκαινιάστηκε το 1997.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
7, 10, 11, 12, 31, 58: στάση Στρατηγείο-Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
8: στάση Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
3, 5, 6, 33, 39, 78: στάση Δημαρχιακό Μέγαρο

Φωτογραφίες: Kimberley Powell

  • Διεύθυνση Λεωφ. Στρατού 2
  • Αρχιτέκτονας Κ. Κρόκος
  • Περίοδος 1941-2000
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Related Projects