ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κτίριο που σχεδιάστηκε το 1903, για να στεγάσει την Οθωμανική Τράπεζα. Σήμερα στεγάζει το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2Κ, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 27, 29, 39, 57: στάση Αντιγονιδών
3Κ, 12, 16, 23: στάση Πλατεία Εμπορίου

Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης (εξωτερική), Mattlouder (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Φράγκων 15, Κέντρο
  • Αρχιτέκτονας V. Poselli, Barouh, Amar
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013

Related Projects