ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύγχρονο μουσείο που εκτείνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους ως συνέχεια της Κρυπτής Στοάς στο δυτικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής Αγοράς. Το κτίριο οργανώνεται σε τρεις βασικές αρχιτεκτονικές ενότητες, τον προθάλαμο – χώρο εισόδου, την κεντρική αίθουσα με τους δύο πλευρικούς διαδρόμους και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και παρουσιάζει τον αρχαιολογικό χώρο μέσα από τα ευρήματα της ανασκαφικής έρευνας.

ΩΡΑΡΙΟ
25/11 10:00-15:30
26/11 10:00-15:30


Φωτογραφίες: Μαριάνθη Τσομλεκτσή (αρχαιολογικός χώρος), Παυλίνα Γεωργιάδου (εκθέματα)

  • Διεύθυνση Φιλίππου & Μακεδονικής Αμύνης
  • Περίοδος προ του 16ου ΑΙΩΝΑ, 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2023