ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ

Κατοικία που κατασκευάστηκε το 2000 στον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Πόλης.


φωτογραφίες: senselens (εξωτερική), Νένα Καζαντζίδου (εσωτερική)

  • Διεύθυνση Κάστορος 23, Άνω Πόλη
  • Αρχιτέκτονας Δ. Σιμώνης, Β. Ευταξά, Ν. Καραμήτρου - 2000
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • Περιοχή ΑΝΩ ΠΟΛΗ
  • Open House 2013, 2012

Related Projects