ΓΡΑΦΕΙΟ URBAN SOUL PROJECT
ΓΡΑΦΕΙΟ URBAN SOUL PROJECT

ΓΡΑΦΕΙΟ URBAN SOUL PROJECT

Φωτογραφίες: Κ. Ζουραϊκάτ

  • Διεύθυνση Μητροπόλεως 70, Κέντρο
  • Αρχιτέκτονας Urban Soul Project - 2011
  • Περίοδος 1941-2000
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2013

Related Projects