ΓΡΑΦΕΙΟ URBAN SOUL PROJECT
ΓΡΑΦΕΙΟ URBAN SOUL PROJECT

ΓΡΑΦΕΙΟ URBAN SOUL PROJECT

Ο χώρος που στέγαζε το γραφείο των Urban Soul Project από το 2011.


φωτογραφίες: Κώστας Ζουραϊκάτ

  • Διεύθυνση Μητροπόλεως 70, Κέντρο
  • Αρχιτέκτονας Urban Soul Project
  • Περίοδος 1941-2000
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2013

Related Projects