ΕΠΑΥΛΗ Π & Ν ΧΑΤΖΗΜΗΣΕΦ
ΕΠΑΥΛΗ Π & Ν ΧΑΤΖΗΜΗΣΕΦ

ΕΠΑΥΛΗ Π & Ν ΧΑΤΖΗΜΗΣΕΦ

Έπαυλη της Συνοικίας των Εξοχών, χτισμένη το 1899. Αποκαταστάθηκε το 1978 και σήμερα στεγάζει το “Δέντρο στο Μπαρ”.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Χ1, 3Κ, 5, 6:
στάση Ευζώνων
33, 39: στάση Ευζώνων μόνο στη μετάβαση προς κέντρο

Φωτογραφίες: Αρέτα Περιστέρη

  • Διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 25
  • Αρχιτέκτονας Γ. Αικατερινάρης, Φ. Τσιφουτίδης (αποκατάσταση)
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ / ΠΟΛΥΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2019