ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Μεγαλοπρεπές κτίριο εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής, χτισμένο το 1932. Ανακαινίστηκε μετά το 1978 και πλέον στεγάζει την τεκτονική Στοά της Θεσσαλονίκης.

Για την είσοδο στο κτίριο είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας.

Φωτογραφία: Αρέτα Περιστέρη

  • Διεύθυνση Φιλικής Εταιρείας 24
  • Αρχιτέκτονας Γ. Μανούσος
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019