ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

Το κτίριο σχεδιάστηκε από τον μηχανικό M. Rubens το 1923. Ο σχεδιασμός του γραφείου έγινε από τους UBU plan architects το 2014.


φωτογραφίες: Σωτήρης Παπαδόπουλος (εσωτερική), Νίκος Αρβανιτίδης (εξωτερική)

  • Διεύθυνση Βασ. Ηρακλείου 19
  • Αρχιτέκτονας M. Rubens - 1923, UBU plan architects - 2014
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2014

Related Projects