Πρόγραμμα 2015

OPEN TOURS 2015

Στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 21 & 22 Νοεμβρίου 2015 συμμετείχαν τα παρακάτω κτίρια

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο