ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CITY
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CITY
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CITY

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CITY

Το ξενοδοχείο λειτούργησε μετά από μελέτη αποκατάστασης-επανάχρησης που έγινε το 2001 σε υφιστάμενο κτίριο. Ανακαινίσθηκε εσωτερικά το 2012, αποκτώντας ένα νέο χαρακτήρα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3, 5, 6, 12, 33, 39, 58, 78: στάση Πλατεία Αριστοτέλους

Φωτογραφίες: αρχείο City Hotel

  • Διεύθυνση Κομνηνών 11
  • Αρχιτέκτονας 3SK Στυλιανίδης (αποκατάσταση-επανάχρηση), F. Spahn (εσωτερική διακόσμηση)
  • Περίοδος 1941-2000
  • Είδος κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2016, 2015, 2014, 2013

Related Projects