ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ECLECTIC SUITCASE LIVING
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ECLECTIC SUITCASE LIVING
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ECLECTIC SUITCASE LIVING

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ECLECTIC SUITCASE LIVING

Νέα επταόροφη οικοδομή με διατηρητέα όψη πενταόροφου εκλεκτικιστικού κτιρίου προϋφιστάμενου του ’30. Η κατασκευή έγινε από την BUILD O.E.

Φωτογραφίες: Η. Κωστοπούλου – Μ. Μακρή

  • Διεύθυνση Π.Π.Γερμανού 19
  • Περίοδος 1900-1940, 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017