ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Κτίριο του 1960, σχεδιασμένο με τις αρχές της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Το 1980 έγινε επέκταση,  το 2003-2005 προσθήκη και ανακαίνιση. Έχει ανακηρυχθεί μνημείο νεότερης αρχιτεκτονικής.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3, 5, 6, 12, 33, 39, 58, 78: στάση ΧΑΝΘ
7, 10, 11, 12, 27, 28, 31, 83: στάση Μουσεία

Φωτογραφίες: Kimberley Powell (πρόσοψη/είσοδος), Στέφανος Σιδέρογλου (στοά)

  • Διεύθυνση πλατεία ΧΑΝΘ
  • Αρχιτέκτονας Π. Καραντινός (αρχικό σχέδιο), Α. Βογιατζής (επέκταση), Ν. Φυντικάκης (προσθήκη & ανακαίνιση)
  • Περίοδος 1941-2000, 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Related Projects