Πρόγραμμα 2019 – ΝΕΟ

OPEN TOURS 2019

Στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2019 συμμετείχαν τα παρακάτω κτίρια

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο