ΒΙΛΑ ΜΟΡΝΤΩΧ
ΒΙΛΑ ΜΟΡΝΤΩΧ
ΒΙΛΑ ΜΟΡΝΤΩΧ

ΒΙΛΑ ΜΟΡΝΤΩΧ

Έπαυλη της Συνοικίας των Εξοχών, που χρονολογείται από το 1905. Σήμερα στεγάζει την έδρα της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
01Χ, 03Κ, 05, 06, 30: στάση 25ης Μαρτίου


Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης (εξωτερική), Νίκος Αραμπατζής (λεπτομέρεια οροφής)

  • Διεύθυνση Βασ. Όλγας 162 & 25ης Μαρτίου, Ντεπώ
  • Αρχιτέκτονας Ξενοφών Παιονίδης
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Related Projects