ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ο κήπος διαμορφώθηκε σε επιφάνεια 400τ.μ. δώματος που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο οικοδομικού συγκροτήματος και επάνω από είσοδο σταθμού αυτοκινήτων. Αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής τοπίου μέσα στον αστικό ιστό, στο οποίο έγινε ιδιαίτερη στατική μελέτη λόγω του βάρους του χώματος που τοποθετήθηκε σε βάθος 1μ. και κατάλληλη υποδομή για την αποστράγγιση του νερού ούτως ώστε να ‘φιλοξενηθούν’ περισσότερα από 50 είδη φυτών και δέντρων.Το χαρακτηριστικό του κήπου πέραν του άρτιου σχεδιασμού είναι το γεγονός ότι αναπτύχθηκε ένας κήπος με μεγάλη ποικιλία βλάστησης (καρυδιά, ελιές κ.α.), ένα οικοσύστημα, μέσα στον περιορισμένο χώρο ενός δώματος και για τον λόγο αυτό αξίζει κάποιος να το επισκεφθεί.

  • Διεύθυνση Αλ. Παπαναστασίου 37 & Λυδίας 3
  • Αρχιτέκτονας Μ. Καραγιαννάκης, Κ. Μηνιωτάκη
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2013, 2012

Related Projects