ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Σχεδιάστηκε από τους Ε. Κοτζαμπασούλη και Κ. Γιωτόπουλο το 1925.


φωτογραφίες: Αναστασία Αντάρα

  • Διεύθυνση Αγ. Σοφίας 16 & Τσιμισκή
  • Αρχιτέκτονας Ε. Κοτζαμπασούλη, Κ. Γιωτόπουλο - 1925
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2014

Related Projects