ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Β. Ποζέλι το 1902.

Φωτογραφίες: Νίκος Αρβανιτίδης

  • Διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη 4
  • Αρχιτέκτονας Β. Ποζέλι - 1902
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2015, 2014, 2013

Related Projects