ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Tο γραφείο της εταιρείας Vellum, που στεγάζεται σε τυπικό κτίριο γραφείων του 1975, σχεδιάστηκε το 2017 από το studio kappa-Κώστογλου Βασιλική.

Φωτογραφίες: B. Kώστογλου – Κ. Ανανιάδης

  • Διεύθυνση Αγ. Μηνά 7
  • Αρχιτέκτονας Kappa Studio
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2018, 2017