ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διατηρητέο μεσοπολεμικό κτίριο του 1934 με επιρροές Art Deco. Έπειτα από διάφορες χρήσεις, το 2021 ανακαινίστηκαν οι ισόγειοι χώροι από την αρχιτέκτονα Σοφία Σπυρλιάδου, για να φιλοξενήσουν τo The Basket Gallery.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
16, 22, 23, 28Β: στάση Πλατεία Αντιγονιδών
02Κ, 10, 11, 14, 17, 20-22, 25-29, 31, 32, 34, 35, 37-39, 57, 83: στάση Αντιγονιδών

Φωτογραφίες: Sophia Spirliadou

  • Διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων 36
  • Αρχιτέκτονας Βαρτάν Τερ. Ζακαριάν
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2022