Πρόγραμμα 2016

OPEN TOURS 2016

Στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2016 συμμετείχαν τα παρακάτω κτίρια:

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο