ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Σταθμός του ιστορικού κέντρου, δίπλα στα μνημεία της Αχειροποιήτου και του Ναού της Αγίας Σοφίας, που συνδυάζει με ιδιαίτερο τρόπο το μεταφορικό έργο με τα πολύ σημαντικά ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης.

  • Προμελέτη: Διεύθυνση Μελετών, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
  • Οριστική Μελέτη / Μελέτη Εφαρμογής: BETAPLAN
  • Κατασκευή: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ AIASA: ΑΚΤΩΡ / WEBUILD / HITACHI Rail STS

Ιδιαίτερες απαιτήσεις:
Στη παρούσα φάση η κατακόρυφη, αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση γίνεται μέσω κυλιόμενων κλιμάκων. Δεν είναι δυνατή η προσπέλαση από άτομα με κινητική αναπηρία ή δυσκολία.

ΩΡΑΡΙΟ (ενημερωμένο)
25/11 10:00-16:00
26/11 10:00-16:00

NEW ENTRY


Φωτογραφίες: αρχείο μετρό Θεσσαλονίκης

  • Διεύθυνση Εγνατία & Αγίας Σοφίας
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου NEW ENTRIES, ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2023