ΕΠΑΥΛΗ ΓΩΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΑΥΛΗ ΓΩΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΑΥΛΗ ΓΩΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΑΥΛΗ ΓΩΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόκειται για ένα διατηρητέο κτίριο του 1937 που σήμερα στεγάζει τη Μοντεσσοριανή Σχολή.

ΩΡΑΡΙΟ
24/11: 10:00-14:00
25/11: 10:00-14:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
4, 5, 6, 7: στάση Πλάτανος

Φωτογραφίες: Αντρέας Μπατσίλας (εξωτερική), Θοδωρής Δημοσχάκης (αεροφωτογραφία)

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Αδαμαντίου Κοραή 49
  • Αρχιτέκτονας Μεταξάς
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2018