ΠΝΟΕΣ SKG
ΠΝΟΕΣ SKG

ΠΝΟΕΣ SKG

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της ΕΠΑΨΥ στη Θεσσαλονίκη εδώ και λίγους μήνες και παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε άτομα από 15 έως 35 ετών που βιώνουν για πρώτη φορά ψυχωσικό επεισόδιο, όπως και στις οικογένειές τους. Επίσης είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε και να εκτιμήσουμε νέους και νέες που βιώνουν μη τυπικές εμπειρίες και ενδεχομένως να βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση ψύχωσης. Η πολυκλαδική ομάδα της Μονάδας αποτελείται από ψυχίατρους, κλινικούς ψυχολόγους, νευροψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και εργαζόμενους ομότιμης υποστήριξης.
Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει έγκυρα και έγκαιρα την ψυχωτική συμπτωματολογία παρέχοντας την κατάλληλη φροντίδα στους πάσχοντες στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνδυάζει την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την αποκατάσταση.
Στο πλαίσιο της Δεύτερης Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης η μονάδα μας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι πιο φιλική προς τους λήπτες υπηρεσιών και τις οικογένειες στους και ουσιαστικά σκοπεύει να λειτουργεί και ως ένα κέντρο κοινότητας με πολλές δραστηριότητες. Αφήνοντας πίσω τους λευκούς τοίχους των ψυχιατρείων και το ψυχρό περιβάλλον των νοσοκομείων η μονάδα μας αποτυπώνει και αρχιτεκτονικά τη σύγχρονη αντίληψη για την παροχή φροντίδας στην ψυχική υγεία.

ΩΡΑΡΙΟ
18/11 13:00-18:00
19/11 13:00-18:00


Φωτογραφίες: αρχείο ιδιοκτητών

  • Διεύθυνση Β. Όλγας 93
  • Είδος κτιρίου NEW ENTRIES, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House MADE 2023