ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κτίριο που ανεγέρθη το 1909, για να στεγάσει το νοσοκομείο της Ρώσικης κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Από το 1994 φιλοξενεί το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας.

ΩΡΑΡΙΟ
23/11 10:00-14:00
24/11 

Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης (εξωτερική), Χριστίνα Χρυσούλη (εσωτερική)

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Αλ. Παπαναστασίου 21
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2019, 2018, 2017