ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

  • Διεύθυνση Βενιζέλου 38, Κέντρο
  • Αρχιτέκτονας Schema 4 -2013
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2013

Related Projects