Γραφείο Beetroot
Γραφείο Beetroot

Γραφείο Beetroot

  • Διεύθυνση Θεμ. Σοφούλη 86, Καλαμαριά
  • Αρχιτέκτονας Σ. Παπαγιάννη -2008
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2013, 2012

Related Projects