14 - 16 Nov

OPEN HOUSE GREECE

organization


"Open House Greece" is the non-profit organization responsible for the Open House event in Thessaloniki.
Its founding members are:
1. Tatiana Anagnostara, Architect
2. Katerina Doudoumi, Architect
3. Renata Douma, Architect
4. Tonia Mavroudi, Architect
5. Giota Mouratidou, Architect
6. Vassilis Papakonstantinou, Architect
7. Dimitris Simonis, Architect

Legal Advisor: Pantelis Rokkos