Πρόγραμμα 2018

Το πρόγραμμα με τα κτίρια που συμμετέχουν στο OPEN HOUSE Thessaloniki 2018 θα ανακοινωθεί στις αρχές Νοεμβρίου