ΒΙΛΑ ΧΑΦΙΖ ΜΠΕΗ
ΒΙΛΑ ΧΑΦΙΖ ΜΠΕΗ
ΒΙΛΑ ΧΑΦΙΖ ΜΠΕΗ

ΒΙΛΑ ΧΑΦΙΖ ΜΠΕΗ

Χτίστηκε το 1879 σε σχέδια του Ξενοφώντα Παιονίδη ως κατοικία, ενώ από το 1948 στεγάζει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

NEW ENTRY

ΩΡΑΡΙΟ
24/11 10:00-14:00
25/11 10:00-14:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3Κ, 5, 6: στάση Σχολή Τυφλών
33, 39: στάση Σχολή Τυφλών μόνο στη μετάβαση προς κέντρο

Φωτογραφίες: Χριστίνα Χρυσούλη

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Β. Όλγας 32
  • Αρχιτέκτονας Ξενοφώντας Παιονίδης
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2018