ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

Κτίριο του 19ου αιώνα που χτίστηκε για να φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις της έφιππης τουρκικής Σχολής Χωροφυλακής. Το 1916 ιδρύθηκε κι εγκαταστάθηκε εκεί το Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού.
Θα ανοίξει το πολεμικό καταφύγιο.

ΩΡΑΡΙΟ
24/11: 10:00-14:00
25/11: 10:00-14:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Χ1, 2Κ, 10, 11, 14, 17, 27, 28, 31, 37, 39, 45: στάση Καμάρα

Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης (εξωτερική),
Ηλίας Λοκοβίτης (εσωτερική)

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Εθνικής Αμύνης 41
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2018