ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Καθολική Εκκλησία του Φραγκομαχαλά, χτισμένη το 1897 σε θέση προγενέστερης.

ΩΡΑΡΙΟ
23/11 10:00-13:00
24/11 16:00-18:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2Κ, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 27, 29, 32, 39, 57: στάση Αντιγονιδών
3K, 12, 16, 23: στάση Πλατεία Εμπορίου

Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης (εξωτερική), Mattlouder (εσωτερική)

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Φράγκων 19
  • Αρχιτέκτονας V. Poselli
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019

Related Projects