ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Επαγγελματικός χώρος ιατρείου, που σχεδιάστηκε το 2019.

NEW ENTRY

ΩΡΑΡΙΟ
23/11 11:00-15:00
24/11 11:00-15:00

Φωτογραφίες: αρχείο ιδιοκτήτη

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Μητροπόλεως 49
  • Αρχιτέκτονας T.SQUAREARCHITECTS
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019